Frases e Fotos

Prostrado me alegro. Prostrado eu choro. Prostrado te adoro, meu Jesus!

(foto: Ramon Elias)